Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

 • 1164 София, бул. Христо Смирненски 15
 • тел./факс 02/963 3324, 02/963 3686
 • e-mail elia@eliaplc.com

ГЛАВНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

 • 1510 София, ул. Васил Петлешков 14
 • тел. 02/945 4629, 02/945 4921
 • факс 02/963 0622

ЗВЕНО „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ”

 • 1309 София, бул. Александър Стамболийски 205
 • тел. 02/812 6595
 • факс 02/812 6612

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 • 9010 Варна, бул. Осми приморски полк 128, ет. 3, офис 77
 • тел./факс 052/30 1456

ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЕЛИА

 • 9300 Добрич, ул. Калиакра 68
 • тел./факс 058/65 1100, 058/60 1256

Пишете ни

15 + 11 =

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ГЛАВНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

ЗВЕНО „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ”

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЕЛИА