КЦМ АД – НОВО ОЛОВНО ПРОИЗВОДСТВО

В периода 2014-2015 г. в минния комплекс Асарел Медет АД беше реализирана мащабна програма за модернизация на Обогатителната фабрика и Енергийната система. Електроенергийната част и на двете модернизации беше изпълнена от фирма ЕЛИА АД и включва:

За Обогатителната фабрика

  • Ново флотационно отделение (модернизация на първа секция) – производство и доставка на повече от 80 полета ниско напрежение.
  • Модернизация на шест подстанции ниско напрежение 2х1250 kVA с монтаж на нови сухи трансформатори и типово изпитани табла с изваждаеми модули тип СИВАКОН последна модификация S8, произведени в Завода за електротехнически съоръжения (ЗЕС) ЕЛИА в Добрич. Връзката между таблата и сухите трансформатори се осъществява с нови шинни мостове, проектирани и произведени в ЗЕС ЕЛИА в Добрич.

За Енергийната система

  • Бяха модернизирани изцяло по система РЕТРОФИТ и деветте основни подстанции средно напрежение, като изпълнението беше реализирано без прекъсване на технологичния цикъл и работата на комплекса. Сега подстанциите на Асарел Медет АД са последно поколение съвременни уредби, готови за 20-25 години нов живот.