Дейности

Проектиране

ЕЛИА АД е инженерингова организация, в която всички дейности, свързани с реализирането на енергийни обекти, започват с етапите проектиране и разработване на техническа документация.

Комплектни обекти

Създадената в ЕЛИА АД структура, включваща проектиране, доставка на компоненти, производство, асемблиране, тестване, монтаж, наладка и пуск, позволява цялостно изграждане („под ключ“) на енергийната част.

Система РЕТРОФИТ

ЕЛИА АД е лидер в прилагането на система РЕТРОФИТ за модернизация на електрически уредби в България. ЕЛИА АД е разработила и внедрила ноу-хау – утвърдена методика, която обезпечава конструктивно и технологично системата РЕТРОФИТ.

Разпределителни устройства ниско напрежение

Разпределителните устройства ниско напрежение (НН), производство на ЕЛИА АД, се влагат на всички нива на разпределение и са стандартно решение за индустриални и инфраструктурни проекти.

Типово изпитани уредби ниско напрежение – тип SIVACON

През 11 март 2004 г. ЕЛИА АД получи статут на официален SIVACON технологичен партньор за България и правото да произвежда пълната гама типово изпитани уредби ниско напрежение (НН) с марката SIVACON в производствената си база в Добрич.

Възобновяеми източници

Наред с традиционното си присъствие на българския електроенергиен пазар от 2005 г. ЕЛИА АД се включи активно и в изграждането на съвременни вятърни електрически централи.

Модулни подстанции и КТП

Едно от най-старите направления в дейността на ЕЛИА АД е конструирането и производството в Завода за електротехнически съоръжения ЕЛИА на комплектни трансформаторни постове (КТП).

Диспечерски системи

ЕЛИА АД предлага проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на диспечерски системи за мониторинг, контрол и управление на инсталации и електроразпределителни мрежи.

Орган за контрол

В структурата на ЕЛИА АД е обособен Орган за контрол ЕЛИА (ОК) от вид С, акредитиран от Българската служба за акредитация под рег. № 140 ОКС в съответствие с критериите на БДС EN ISO/IEC 17020.