Възобновяеми източници

Наред с трационното си присъствие на българския електроенергиен пазар от 2005 г. ЕЛИА АД се включи активно и в изграждането на съвременни вятърни електрически централи.

Членството на ЕЛИА АД в Камарата на строителите в България и партньорството с Асоциацията на производителите на екологична енергия гарантират изпълнението на специфичните изисквания за този вид дейност.

След закупуването на вятърна турбина и генератор с прилежащите им системи комплексното изграждане на вятърните паркове включва създаването на всички необходими условия за тяхното монтиране, привеждане в действие и пуск.

ДЕЙНОСТТА НА ЕЛИА АД ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ

  • Проектиране на част „Електрическа“.
  • Производство и монтаж на необходимите главни разпределителни устройства (ГРУ).
  • Изграждане на мрежа средно напрежение (СН) и оптична мрежа.
  • Интегриране с националната електрическа мрежа.
  • Изграждане на вътрешни пътища и кранови площадки.
  • Пусково-наладъчни изпитания.

ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ КАМЕН БРЯГ И КАВАРНА

Седем вятърни генератора – пет ГРУ 20 kV, мрежа СН, оптична мрежа и вътрешни пътища, за заземяване на вятърните генератори, възложител Глобал Уинд Пауър, Дания.

ПРОЕКТ ШАБЛА

Седем вятърни генератора – две ГРУ 20 kV, мрежа СН и оптична мрежа,заземяване на вятърните генератори, възложител Глобал Уинд Пауър, Дания

ПРОЕКТ КАРДАМ

Шест вятърни генератора – ГРУ 20 kV, мрежа СН и оптична мрежа,заземяване на вятърните генератори, възложител Техномаш АД.

ПРОЕКТ СУВОРОВО

30 вятърни генератора – мрежа СН и оптична мрежа, вътрешни пътища и кранови площадки, заземяване на вятърните генератори, възложител Ибердрола, Испания.

ПРОЕКТ ДЕБРЕНЕ

Три вятърни генератора – ГРУ и повишаващ трансформатор 0.4/20 kV, възложител Екоенерджи ООД

ПРОЕКТ БЪЛГАРЕВО

ГРУ 20 kV, възложител ВЕП Инженеринг

ПРОЕКТ ТЪРГОВИЩЕ

ГРУ 20 kV, възложител Вертикал и Ко

ПРОЕКТ ЧУНЧЕВО

ГРУ 20 kV, възложител РЕ Инженеринг

ПРОЕКТ ЧУНЧЕВО

ГРУ 20 kV, възложител ЕТ Дегрец

ПРОЕКТ КАВАРНА

ГРУ 20 kV, възложител ВТК ООД