Модулни подстанции и КТП

Едно от най-старите направления в дейността на ЕЛИА АД е конструирането и производството в Завода за електротехнически съоръжения ЕЛИА на комплектни трансформаторни постове (КТП), които решават проблемите с дистрибуцията и трансформацията на електрическа енергия от средно към ниско напрежение в жилищни, административни, производствени сгради, хотели и комплекси.

Дългогодишният опит на ЕЛИА АД в производството на КТП доведе до създаване на едно от най-новите направления в дейността на дружеството – модулното изграждане на подстанции средно и ниско напрежение, които пристигат на обекта комплектно асемблирани с електрическото оборудване, готови за присъединяване върху предварително подготвен фундамент.

Изделията се предават на клиента с 20-годишна гаранция.

КОНСТРУКТИВНА РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО

Комплектните трансформаторни постове (КТП) имат метална конструкция модулен тип, предназначен за открит монтаж. Изработена е от горещопоцинкована ламарина, секторно изграждане, без заварки, и се състои от:

  • Двойни странични и покривни стени, изработени с топлоизолация от минерална вата с дебелина 50 mm.
  • Вграден изолационен материал с подходящи топлоизолационни качества тип ThermolanTI 112, производство на Alcop.

ВЪНШНО ПОКРИТИЕ

Външното покритие е епоксидно прахово.  
Подходът на ЕЛИА АД за модулно изграждане (контейнерен тип) на КТП и подстанции за средно и ниско напрежение е авангарден. Конструктивното решение на фирмата се състои в обособяване на функционални модули за разпределителни устройства СН и НН и за силови трансформатори. Разработва се в Завода за електротехнически съоръжения ЕЛИА – Добрич, по задание на клиента. Всеки от модулите се произвежда и изпитва самостоятелно в заводската изпитвателна станция, след което се транспортира до площадката на клиента и се монтира на предварително подготвения фундамент, пестейки време и средства на клиента.

ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ

МОНТЮПЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ

Завод за резервни части за автомобилната промишленост

  • Шест модулни подстанции 20/0.4 кV, 2500 kVA

МОЛ СТАРА ЗАГОРА

Три модула
Време за монтаж пет часа

  • Модулна подстанция СН/НН 4x1600 kVA

Произведени повече от 400 бетонни и метални КТП СН/НН

ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Хотелски комплекс Арабела, Златни пясъци

ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗА ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

КТП РУ 20 kV Технополис Стара Загора – по време на изпитания и монтаж

ЗА ВЯТЪРНИ ПАРКОВЕ

БДЖ ЕАД

Подстанция Волуяк 110/27kV

АКТАВИС ТРОЯН

  • Модулна подстанция СН/НН 3x1000 kVA
  • Три модула
  • Захранване, подадено в същия ден след монтажа