Типово изпитани уредби ниско напрежение – тип SIVACON

На 11 март 2004 г. беше подписано франчайзингово споразумение между Siemens AG, Сименс ЕООД и ЕЛИА АД, по силата на което ЕЛИА АД получи статут на официален SIVACON технологичен партньор за България и правото да произвежда пълната гама типово изпитани уредби ниско напрежение (НН) с марката SIVACON в производствената си база в Добрич. Въз основа на това споразумение ЕЛИА АД се задължава да усвоява и предлага след одитиране от Siemens AG най-новите модели уредби НН – тип SIVACON.

От март 2008 г. дружеството излезе на пазара с най-новия модел – SIVACON S8.

Франчайзингова система
Разпределителни устройства и силови табла НН

Златен плакет за постигнати високи резултати в производството на табла SIVACON в България 

ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ

СОФИЙСКА ВОДА АД

 • Пречиствателна станция за отпадни води – София. Проектиране и производство на SIVACON, форма 4

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД

 • Главна разпределителна подстанция, табла SIVACON, трансформатор 1250 kV
 • Табла SIVACON за КТП 3, скрапоцех и помпена станция

МЕЖДУНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ПЕТРЕКО

 • Проектиране, производство и доставка на МСС SIVACON

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 3

 • Табло SIVACON за инсталация за гипсоизсушаване

ЗАВОД ЗА СЕРООЧИСТКА

 • Производство, монтаж и пускане в експлоатация на пет подстанции ниско напрежение – МСС SIVACON, трансформатори 2000 и 2500 kVA

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2

 • Табла SIVACON за аварийно осветление, акумулаторни батерии, силови сборки
 • Табла SIVACON за роторни вериги
 • Проектиране, производство, доставка, монтаж и пусково-наладъчни работи на подстанция ниско напрежение

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД 

 • Подстанции 214, 493 и 179. Производство и доставка на типово изпитани табла SIVACON

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД

 • Мелнично отделение – типово изпитани табла тип SIVACON
 • Четири подстанции ниско напрежение, сухи трансформатори 800 kVA GEAFOL
 • Табла тип SIVACON за отделение Нова флотация
 • Флотационно отделение. Типово изпитани табла тип SIVACON