Структура по офиси

Завод за Електротехнически съоръжения, Добрич

Основни характеристики

Заводска площадка: 10 500 m²
Застроена площ: 2892 m²
Разгъната площ: 3144 m²
Пътища от инфраструктурата: 2040 m²
Два паркинга, включително TIR паркинг

Механичен участък

Център за обработка на шини – с компютърно управление
Металообработваща машина – с компютърно управление и 24 инструмента
Подемен кран – 3.2 t

Листоизправяне
Щанцови център
Рязане
Пресоване
Огъване
Струговане
Пробиване
Заваряване

Електромонтажен участък

Подемен кран – 3.2 t
Монтажни постове НН
Изпитателна секция краен контрол

Асемблиране, eкспедиция

Подемен кран 5 t
Монтаж на оборудване СН – (КРУ) (КТП)
Eкспедиция