Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

  • 1164 София, бул. Христо Смирненски 15
  • тел./факс 02/963 3324, 02/963 3686
  • e-mail elia@eliaplc.com

ЗВЕНО „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ”

  • 1309 София, бул. Александър Стамболийски 205
  • тел. 02/812 6595
  • факс 02/812 6612

ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЕЛИА

  • 9300 Добрич, ул. Калиакра 68
  • тел./факс 058/65 1100, 058/60 1256

Пишете ни

Consent

11 + 5 =

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ГЛАВНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО

ЗВЕНО „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ”

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЕЛИА