КЦМ АД – НОВО ОЛОВНО ПРОИЗВОДСТВО

В периода 2012-2014 г. ЕЛИА АД проектира, достави, инсталира и въведе в експлоатация части Електро и Автоматизация на новото оловно производство в КЦМ АД – Пловдив. Партньор и подизпълнител по част Автоматизация беше фирма САТ ЕООД. Новото оловно производство в КЦМ е най-голямата инвестиция, направена от българско предприятие през последните 25 години в тежката металодобивна индустрия в България. Инвестицията възлиза на над 200 млн. лева.

Цялото електрозахранване на новото оловно производство се състои от нова разпределителна подстанция средно напрежение, четири понизителни подстанции СН/НН, множество главни и подразпределителни електрически табла, над 100 км силови кабели, кабелоносещи и монтажни конструкции. Общата инсталирана електрическа мощност е 17 MVA.

В процеса на проектиране и изпълнение специалистите на ЕЛИА АД показаха висок професионализъм и компетентност, завършвайки обекта в срок и с високо качество.