НПО „Цифрови регулатори“ и „ЕЛИА“ АД участваха съвместно в 60-то юбилейно Международно изложение за Техника и Технически достижения в Белград

Sajam Tehnike e едно от най-значимите и мащабни изложения на Балканите, посещавано от хиляди специалисти от Сърбия и редица страни от региона и света.

Тази година мероприятия, доклади и конференции бяха посветени на 60 годишния юбилей на изложението.

Sajam Tehnike 2016 събра 515 изложители от Сърбия, България, Руска Федерация, Турция, Италия, Индия, Германия, Австрия, Словения, Полша, САЩ, Китай, Македония, Чехия,  Хърватска, Конго, Гърция.

НПО „Цифрови регулатори“ www.anikron.ru участва в това мероприятие вече втора година. Тазгодишното, съвместно участие с „ЕЛИА“ АД www.eliaplc.com, обедини усилията на специалистите от двете фирми за успешно представяне на нашите продукти и услуги. Представения експонат – АНИКРОН ТМ-03 Цифров регулатор за възбуждане на синхронни двигатели отново бе в центъра на представянето ни.

Нашият партньор ООО НПО Цифрови регулатори и  АНИКРОН ТМ-03 в изпълнение IP54, след щателен подбор и в условията на силна конкуренция, беше отличен от конкурсната комисия на изложението и награден с Диплом „КРАЧКА В БЪДЕЩЕТО“.