Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0681-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност; Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.​

Бенефициент: ЕЛИА АД​

Обща стойност: 181 467.41 лв., от които 90 733.70 лв. ​
европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.​

Начало: 21.09.2022г.​
Край: 21.07.2023г.