ЕЛИА АД


Електроизграждане и производство на електрически съоръжения за модернизация

Проектиране

ЕЛИА АД е инженерингова организация, в която всички дейности, свързани с реализирането на енергийни обекти, започват с етапите проектиране и разработване на техническа документация.

Комплектни обекти

Създадената в ЕЛИА АД структура, включваща проектиране, доставка на компоненти, производство, асемблиране, тестване, монтаж, наладка и пуск, позволява цялостно изграждане („под ключ“) на енергийната част.

Система РЕТРОФИТ

ЕЛИА АД е лидер в прилагането на система РЕТРОФИТ за модернизация на електрически уредби в България. ЕЛИА АД е разработила и внедрила ноу-хау – утвърдена методика, която обезпечава конструктивно и технологично системата РЕТРОФИТ.

Разпределителни у-ва ниско напрежение

Разпределителните устройства ниско напрежение (НН), производство на ЕЛИА АД, се влагат на всички нива на разпределение и са стандартно решение за индустриални и инфраструктурни проекти.

За Елиа

ЕЛИА АД участва активно в електроизграждането и производството на електрически съоръжения за модернизация на предприятия за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, както и в предприятия от суровинната и преработвателната промишленост, обекти на инфраструктурата, строителството, туризма и други промишлени сектори в България и в чужбина.

Днес ЕЛИА АД разработва фирмена политика, стратегия и стил на работа, насочени изцяло към клиентите и изискванията на електроенергийния пазар. Най-големите предимства на фирмата са висококвалифицираният инженерно-технически потенциал и опитът, придобит при изграждането на над 300 обекта за индустрията и енергийната инфраструктура на Република България.  ЕЛИА АД притежава своя собствена модерна база – Завод за електротехнически съоръжения (ЗЕС) ЕЛИА в Добрич.

Висококвалифициран инженерно-технически потенциал

Повече от 20 години опит в цялата страна

Над 300 изградени обекта за индустрията и енергийната инфраструктура

Нашите клиенти