ПРИЛОЖЕНИЯ В ПРОМИШЛЕНИ СЕКТОРИ

ЕЛИА АД участва активно в електроизграждането и производството на електрически съоръжения за модернизация на предприятия за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, както и в предприятия от суровинната и преработвателната промишленост, обекти на инфраструктурата, строителството, туризма и други промишлени сектори в България и в чужбина.