Система РЕТРОФИТ

ЕЛИА АД е лидер в прилагането на система РЕТРОФИТ за модернизация на електрически уредби в България.

РЕТРОФИТ е съвкупност от технически средства, възможности, технология и организация за модернизация на физически и морално остарели електрически уредби, осигурявайки им нов живот за период от 20-25 години.

ЕЛИА АД е разработила и внедрила ноу-хау – утвърдена методика, която обезпечава конструктивно и технологично системата РЕТРОФИТ.

От създаването си през 1995 г. екипи на фирмата са обновили над 80 подстанции и 1000 комплектни разпределителни уредби (КРУ) СН в най-големите промишлени предприятия и Националната електрическа компания (НЕК) в България.

Наред с богатия опит, който ЕЛИА АД притежава в областта на реконструкцията и модернизацията на разпределителни устройства (РУ) СН по системата РЕТРОФИТ, фирмата прилага успешно този метод и за РУ НН.

СЪЩНОСТ НА УСЛУГАТА

За прилагането на система РЕТРОФИТ ЕЛИА АД е разработила собствена методика, която съдържа изпълнението на следните етапи:

 • Изготвяне на проектно решение за подмяна на първичната и вторичната комутация съгласно изискванията на клиента.
 • Конструиране на нов изваждаем модул – количка с прекъсвач и блокировки.
 • Изготвяне на нов шкаф с микропроцесорни защити.
 • Провеждане на типови (за всеки тип КРУ) и пълни заводски изпитания.
 • Демонтаж на съществуващите количка с прекъсвач и релейна апаратура.
 • Монтаж и адаптация на изваждаемия модул и вторичния шкаф.
 • Тест и настройка на електрическите и механичните блокировки.
 • Пуск, наладка и въвеждане в експлоатация.
 • Интеграция на защитите в диспечерската система и обучение на персонала.

ПРЕДИМСТВА

 • Клиентът получава съвременна подстанция с качества и експлоатационен ресурс на алтернативна нова подстанция (над 25 години).
 • Модернизацията се осъществява без прекъсване на технологичния процес.
 • Подобрени възможности за интеграция в съществуващата или нова диспечерска система.
 • По-добри експлоатационни качества.
 • Типови изпитания на нови съоръжения, проведени в европейска сертифицирана лаборатория.
 • Пълни рутинни изпитания на всяко съоръжение поотделно, проведени в заводска лаборатория в Завода за електротехнически съоръжения ЕЛИА в Добрич.
 • От 30 до 50% по-малко инвестиции в сравнение с подмяната с нова инсталация.
 • Намаляване на сроковете за въвеждане в експлоатация на модернизираната подстанция с 30%.
 • Трикратно намаление на отделянето на вредни емисии, свързано с унищожаването на старото и производство на ново алтернативно оборудване.

ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ

СОФИЙСКА ВОДА АД

 • Модернизация на подстанция Кубратово 110/6 кV
 • Цялостен РЕТРОФИТ (първична и вторична комутация) ЗРУ 6kV

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 3

 • Модернизация на блок № 2 CH

МЕТРОПОЛИТЕН СОФИЯ, МЕТРОСТАНЦИИ 1, 3 И 5

Пълна модернизация по система РЕТРОФИТ

 • Реконструкция на Тягови подстанции 10 kV, оборудване на КРУ тип КМ-1Ф
 • Вакумни прекъсвачи
 • Микропроцесорни защити SIPROTEC

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД

Цялостна модернизация по системата РЕТРОФИТ, седем подстанции 6 kV, повече от 200 КРУ 2-10/20 kV

ЕЛАЦИТЕ МЕД АД

 • Ретрофит на повече от 150 КРУ българско производство
 • Модернизация на подстанция Руднична 110/6 kV, Едро трошене 6 kV и ГПП 110/20/6 kV
 • Реконструкция на подстанция Оборотно водоснабдяване

АСАРЕЛ МЕДЕТ

 • Модернизация на 15 подстанции СН (повече от 250 КРУ) по система РЕТРОФИТ с вакуумни и SF6 прекъсвачи
 • Подстанция Задвижна станция, задвижване на 6 kV ленти с по два двигателя 500 kW

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

 • Модернизация на подстанция Албена 110/20kV, РЕТРОФИТ на ЗРУ 20 kV