Диспечерски системи

ЕЛИА АД предлага проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на диспечерски системи за мониторинг, контрол и управление на инсталации и електроразпределителни мрежи.

ЕЛИА АД осигурява обучение на персонала за работа със системите, както и непрекъсната поддръжка и обслужване.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Основните функции, които изпълнява една диспечерска система, са: 

  • Контрол и следене на състоянието на съоръженията.
  • Бърза и хронологична обработка на необходимата информация (ток, напрежение, честота, мощност, енергия и т.н.).
  • Точно и бързо определяне на вида на повредите и изключванията.
  • Възможност за дистанционно управление.

ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ

КЦМ АД, Пловдив

  • Проектиране, производство, доставка и пуск в екплоатация на подстанция 55 (6 kV), изпълнена с КРУ средно напрежение, асемблирана в Завода за електротехнически съоръжения ЕЛИА в Добрич
  • Проектиране и производство на четири подстанции ниско напрежение
  • Диспечерска система за мониторинг, контрол и управление.

Инвеститор Marubeni Corporation, Япония

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

Комплектна система за диспечеризация. Възлова подстанция 20 kV, Разград.

ЕЛАЦИТЕ МЕД АД

  • Автоматизация и нов диспечерски център